Safebetting.sk

OPAKOVANÉ PLATBY


Jedná sa o produkt vzdelávanie v stávkovaní s automatickou opakujúcou sa platbou podľa času produktovej varianty. Pri balíku na jeden týždeň sa platba opakuje raz týždenne, na dva týždne sa platba opakuje raz za dva týždne, jeden mesiac sa platba opakuje raz za mesiac a na dva mesuace sa platba opakuje raz za dva mesiace a to od doby jej založenia. Platby sa v intervaloch opakujú, pokým ich zákazník nezruší. Zákazník má právo na zrušenie opakovania platieb hneď po vytvorení objednávky. Pri vykonaní prvej platby bude automaticky založená opakovaná platba. Dôvod založenia opakovej platby je platba za predplatné v oblasti vzdelávanie v stávkovaní určenom na vyššiu úspešnosť na trhu. Bližšie informácie:

- Maximálna čiastka opakovanej platby je 169€.

- Čiastka za premium produkt je variabilná, teda jej výška sa môže meniť za základe dôvodov posúdených prevádzkovateľom, nesmie však presiahnuť sumu 169 eur.

- Pri akejkoľvek zmene výšky opakovaného poplatku je prevádzkovateľ povinný vopred informovať svoju aktívnu klientelu o týchto skutočnostiach.

- Čiastka za týždenný premium produkt bude strhávaná v týždenných intervaloch, teda po jednom týždni od poslednej platby. Čiastka za dvoj týždenný premium produkt bude strhávaná v dvoj týždenných intervaloch, teda po dvoch týždňoch od poslednej platby. Čiastka za mesačný premium produkt bude strhávaná v mesačných intervaloch, teda po jednom mesiaci od poslednej platby. Čiastka za dvoj mesačný premium produkt bude strhávaná v dvoj mesačných intervaloch, teda po dvoch mesiacoch od poslednej platby.

- opakovaná platba je nastavená na dobu neurčitú

- klient môže opakovanú platbu kedykoľvek zrušiť/zmeniť podľa jednoduchého postupu uvedeného v obchodných podmienkach, teda kontaktovaním prevádzkovateľa cez emailovú adresu info@safebetting.sk

- interval opakovanej platby je fixný, teda činí vždy obdobie odo dňa poslednej platby

Automatickú platbu opakujúcu sa každý mesiac, alebo časový interval podľa balíka, je možné zrušiť výlučne možnosťou kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy info@safebetting.sk. Po prijatí požiadavky zo strany klienta je prevádzkovateľ povinný vykonať túto zmenu, teda zrušiť automatické strhávanie poplatku. Je tak povinný učiniť do 24 hodín hneď po tom, ako prijme túto požiadavku od klienta/užívateľa. Pre iné zmeny a dotazy k opakovaným platbám je tiež určená táto emailová adresa.

Platnosť podmienok týkajúcich sa opakovanej platby platí od dátumu: 19.02.2022